Насоки за оформяне и съставяне на съдържанието

 • Адресите на уеб-страници и e-mail адресите автоматично се конвертират в хипервръзки.
 • Разрешени HTML tag-ове: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>

  Този сайт позволява HTML съдържание. Докато научаването на HTML може да ви уплаши, много лесно можете да научите как да използвате малка част от основните HTML тагове. В тази таблица са показани примери за всеки таг, който е разрешен в този сайт.

  За повече информация виж W3C HTML спецификациите или използвайте други източници за описание и информация относно HTML.

  Описание на тагВие пишетеВие получвате
  "Котвите" се използват, за да се създават връзки с други страници.<a href="http://www.beauty1bg.com">БЮТИ 1 - BEAUTY ONE</a>БЮТИ 1 - BEAUTY ONE
  Наклонен (курсив)<em>Наклонен (курсив)</em>Наклонен (курсив)
  Удебелен<strong>Удебелен</strong>Удебелен
  Цитиран<cite>Цитиран</cite>Цитиран
  Кодиран текст, за показване на програмен сорс код<code>Кодиран</code>Кодиран
  Несортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент<ul> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ul>
  • Първи елемент
  • Втори елемент
  Сортиран списък - използвайте <li> преди всеки елемент<ol> <li>Първи елемент</li> <li>Втори елемент</li> </ol>
  1. Първи елемент
  2. Втори елемент
  Списъците с дефиниции са подобни на другите HTML списъци. С <dl> започва списъка с дефиниции, с <dt> започва всеки термин, и с <dd> започва описанието на всяка дефиниция.<dl> <dt>Първи елемент</dt> <dd>Първа дефиниция</dd> <dt>Втори елемент</dt> <dd>Втора дефиниция</dd> </dl>
  Първи елемент
  Първа дефиниция
  Втори елемент
  Втора дефиниция

  Най-необичайните знаци могат да бъдат въвеждани без проблеми.

  Ако все пак срещнете проблеми, използвайте записите за символи в HTML. Пример за това е &amp; за амперсандния (&) символ &. За да разгледате пълния списък със записи вижте страницата с HTML записи. Някой от описаните символи са:

  Описание на символВие пишетеВие получвате
  Амперсанд (знак &)&amp;&
  По-голямо от&gt;>
  По-малко от&lt;<
  Знак за цитат&quot;"
 • Линиите и параграфите се разпознават автоматично. Таговете <br /> нов ред, <p> параграф и </p> се вмъкват автоматично. Ако даден параграф не бъде разпознат, просто добавете два празни реда.